Privacy- en Cookieverklaring

In deze privacyverklaring geeft De Gezonde Wereld inzicht in de manier waarop het gegevens verzamelt, bewaart en beveiligt. Daarnaast wordt er duidelijkheid gegeven over de bewaartermijnen en de verwerking van gegevens. De Gezonde Wereld houdt zich strikt aan de wettelijke eisen en creëert daarmee een veilige omgeving voor iedere bezoeker van onze website. Wij garanderen gegevensbescherming voor iedere klant van De Gezonde Wereld.

Artikel 1: Verzamelen van persoonlijke informatie

1.1 Aankopen

Aankopen bij De Gezonde Wereld gaan via e-mail of per telefoon. Hiervoor verzamelen wij persoonlijke gegevens. Om het aan- en verkoopproces in goede banen te begeleiden worden de volgende persoonlijke gegevens verzameld:

 • Bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaam contactpersoon
 • KvK nummer
 • BTW nummer
 • Adres
 • Postcode en plaats
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Website

De Gezonde Wereld heeft deze gegevens nodig voor het leveren van de bestelde producten, administratieve doeleinden en het kunnen bieden van (after sales) services en het versturen van onze nieuwsbrief.

1.2 Doelen van gegevensverzameling

De Gezonde Wereld heeft meerdere redenen om de gegevens van klanten op te slaan. Gegevens van klanten worden voor de volgende doeleinden verzameld en opgeslagen:

 • Voldoen aan de overeenkomsten met betrekking tot het leveren van producten
 • Verlenen van (after sales) service
 • Verlenen van garantie
 • Voeren van een degelijke administratie
 • Versturen van onze nieuwsbrief

1.3 Nieuwsbrief

De Gezonde Wereld informeert haar klanten wekelijks over nieuwe producten, aanbiedingen en andere updates. Deze nieuwsbrief wordt alleen verzonden naar zakelijke klanten van De Gezonde Wereld. Voor het versturen van de nieuwsbrief verzamelen we de volgende informatie:

 • E-mailadres

Deze gegevens zijn nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Afmelden voor onze nieuwsbrief kan op elk moment. Dit kan door op afmelden te klikken onderaan onze nieuwsbrief of via de contactinformatie die te vinden is in artikel 2.

1.4 Toegang gegevens

De Gezonde Wereld streeft ernaar om haar klanten de beste service te bieden. Om klanten maximale ondersteuning te bieden hebben de afdelingen binnendienst, administratie, ICT, marketing, magazijn en management toegang tot de klantgegevens.

Artikel 2: Toestemming

Als u een bestelling plaatst, transactie voltooit of aankoop retourneert gaan wij er vanuit dat u toestemming geeft voor het opslaan van uw gegevens voor één bovengenoemde specifieke redenen. Als De Gezonde Wereld uw persoonlijke gegevens vraagt voor andere doeleinden wordt er om uitdrukkelijke toestemming gevraagd. Mocht u uw toestemming in willen trekken, kunt u contact opnemen via de pagina Contact.

Artikel 3: Openbaarmaking gegevens

In enkele speciale gevallen heeft De Gezonde Wereld het recht om uw gegevens openbaar te maken. Als u de algemene voorwaarden schendt, hebben we het recht uw gegevens vrij te geven. Dit geldt ook als de wet ons verplicht dit te doen.

Artikel 4: Bewaren van gegevens

De Gezonde Wereld bewaart klantgegevens alleen voor eerder genoemde doeleinden. Gegevens worden 7 jaar bewaard zodat De Gezonde Wereld haar klanten tot 7 jaar na aankoop ondersteuning en service kan bieden waar nodig. Tevens bewaren wij de gegevens 7 jaar in verband met de bewaarplicht van de belastingdienst.

4.1 Nieuwsbrieven

De toestemming voor de nieuwsbrief en bijbehorende gegevens is geldig zolang onze klanten geabonneerd zijn voor de nieuwsbrief. Onze nieuwsbrief is voorzien van een opt-out functie. Dit houdt in dat klanten hun toestemming intrekken als zij van deze functie gebruik maken. U kunt met één klik op de link in de nieuwsbrief uitschrijven. Uw gegevens worden dan verwijderd uit het nieuwsbriefprogramma en ontvangt u in het vervolg geen nieuwsbrief meer van De Gezonde Wereld.

Artikel 5: Cookies

Cookies zorgen ervoor dat uw computer geïnformeerd wordt over eerdere bezoeken aan De Gezonde Wereld. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Op deze manier kunnen wij zien of u onze website eerder hebt gebruikt. De website werkt bovendien sneller en het gebruiksgemak is groter. Daarnaast ontvangen wij automatisch het IP-adres van iedere bezoeker. Hierdoor kunnen wij onze online omgeving beschermen en tevens uw internetervaring optimaliseren.

De Gezonde Wereld gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. De functionele cookies zorgen ervoor dat onze website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Artikel 6: Derden

De Gezonde Wereld maakt gebruik van services van derden voor transacties en de verlening van onze diensten. Derden verzamelen, gebruiken of verwerken gegevens alleen voor de diensten die zij verlenen aan De Gezonde Wereld. Met deze verwerkers heeft De Gezonde Wereld een verwerkersovereenkomst gesloten.

Sommige externe dienstverleners hebben een eigen privacybeleid. Denk hierbij aan onze betalingsproviders Pay. Billink en VIVA Wallet en verwerkers van betalingen. De Gezonde Wereld verstrekt hen informatie over aankoop gerelateerde transacties. Deze bedrijven volgen echter hun eigen privacybeleid. Om er achter te komen hoe zij met uw gegevens omgaan, bevelen wij u aan om hun privacybeleid aandachtig door te lezen.

6.1 Magento

De Gezonde Wereld werkt samen met Magento, de database van De Gezonde Wereld waar alle klantgegevens worden opgeslagen voor het versturen van bestellingen, verlenen van (after sales) service en garantie. De Gezonde Wereld heeft met Magento een verwerkersovereenkomst gesloten over de verwerking van gegevens.

6.2 MailCampaigns

De Gezonde Wereld werkt samen met MailCampaigns voor het versturen van haar nieuwsbrief en verstrekt daarvoor ook gegevens aan het bedrijf. De Gezonde Wereld heeft met MailCampaigns een verwerkersovereenkomst gesloten over de verwerking van gegevens.

6.3 Google Analytics

De Gezonde Wereld werkt samen met Google Analytics om de statistieken van onze website te verzamelen. Hierdoor krijgen wij een duidelijk beeld van onder andere het aantal bezoekers op de website, het aantal paginaweergaves en de gemiddelde tijd die een bezoeker op de pagina doorbrengt. De Gezonde Wereld heeft met Google Analytics een verwerkersovereenkomst gesloten over de verwerking van gegevens. Daarnaast heeft Google haar eigen privacybeleid en doet het bedrijf er alles aan om de gegevens op zijn computersystemen goed te beveiligen en te beschermen.

6.4 Pipedrive

De Gezonde Wereld werkt samen met het programma Pipedrive voor het verlenen van service en het goed kunnen inspelen op de behoeftes van onze toekomstige klanten. De Gezonde Wereld heeft met Pipedrive een verwerkersovereenkomst gesloten over de verwerking van gegevens.

6.5 Snelstart

De Gezonde Wereld werkt samen met het programma Snelstart voor het uitvoeren van een correcte administratie. De Gezonde Wereld heeft met Snelstart een verwerkersovereenkomst gesloten over de verwerking van gegevens.

6.6 Post NL

De Gezonde Wereld werkt samen met Post NL voor het versturen van bestellingen. De Gezonde Wereld heeft met Post NL een verwerkersovereenkomst gesloten over de verwerking van gegevens.

Artikel 7: Beveiliging

De Gezonde Wereld neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Magento is de database van De Gezonde Wereld waar alle klantgegevens worden opgeslagen. Onze database is goed beschermd tegen ongeautoriseerde personen. Alleen medewerkers van De Gezonde Wereld hebben via een inlognaam en uniek wachtwoord toegang tot Magento. De inlognamen en wachtwoorden zijn voor iedere medewerker verschillend. Deze wachtwoorden bestaan uit unieke codes van hoofdletters, kleine letters, cijfers en leestekens. Onze medewerkers hebben binnen het bedrijf specifieke toegangsrechten. Ze hebben alleen toegang tot gegevens en informatie die nodig is om hun werkzaamheden uit te voeren.

De Gezonde Wereld streeft ernaar om zoveel mogelijk gegevens te anonimiseren. Deze gegevens kunnen zodoende niet direct gekoppeld worden aan een specifieke klant. Ze kunnen echter wel gebruikt worden voor analyses. Voor de samenwerking met derden is het van belang dat deze partijen voldoen aan de GDPR en gebonden zijn aan een verwerkingsovereenkomst.

Artikel 8: Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw klantgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw klantgegevens door De Gezonde Wereld en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de klantgegevens die wij van u tot onze beschikking hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw klantgegevens sturen via de pagina Contact.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. De Gezonde Wereld wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl

Artikel 9: Wijzigingen privacybeleid

De Gezonde Wereld behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment het privacybeleid te wijzigen. Wijzigingen zijn onmiddellijk na plaatsing zichtbaar op de website.

Artikel 10: Contactgegevens

Bij vragen over ons privacybeleid kunt u contact opnemen via de pagina Contact.